Blomsterremedierne

Abeblomst
Frygt eller angst, hvor årsagen er kendt. Generthed.
Positive aspekt af remediet:
Mod og tapperhed

Agermåne
Overfladisk munterhed.
Positive aspekt af remediet:
Man tør vise hvem man er.

Avnbøg
”Mandagmorgenfølelse”, mental træthed, udsætter.
Positive aspekt af remediet:
Vitalitet og styrke.

Balsamin
Utålmodighed.
Positive aspekt af remediet:
Tålmodighed.

Bævreasp
Angst af ukendt oprindelse, ængstelse, forudanelser.
Positive aspekt af remediet:
Indre ro.

Bøg
Intolerance og fordømmelse.
Positive aspekt af remediet:
Tolerance

Cerato
Tvivler på egen intuition.
Positive aspekt af remediet:
Stoler på egen intuition.

Cikorie
Selvcentreret, kontrollerende.
Positive aspekt af remediet:
Ægte ”moder” kærlighed og omsorg.

Eg
Fortsætter trods udmattelse.
Positive aspekt af remediet:
Udholdenhed med erkendelse af egne grænser.

Elm
Overvældet af ansvar.
Positive aspekt af remediet:
Vished om, at vanskeligheder kan klares.

Ensian
Nedtrykthed, modløshed.
Positive aspekt af remediet:
Overvinder forhindringer.

Fuglemælk
Eftervirkninger af chok.
Positive aspekt af remediet:
Neutraliserer alle chok, trøster.

Guldpil
Bitterhed, man ser sig selv som offer.
Positive aspekt af remediet:
Tager ansvar for sig selv.

Hestekastanie
Tankekværnen.
Positive aspekt af remediet:
Sindsro, klart hoved.

Hunderose
Apati, resignation.
Positive aspekt af remediet:
Indre motivation.

Jernurt
Overbegejstring.
Positive aspekt af remediet:
Slappe af, ville mindre.

Kaprifolie
Nostalgi og hjemve.
Positive aspekt af remediet:
At kunne leve med fortiden.

Kastanieknop
Man lærer ikke af sine erfaringer.
Positive aspekt af remediet:
Bruger sine erfaringer.

Kildevand
Selvfornægtelse.
Positive aspekt af remediet:
Give slip på strenge krav.

Kirsebærblomme
Angst for at miste kontrol, hysteri.
Positive aspekt af remediet:
Sindsro.

Klematis
Lever i fremtiden, drømmer.
Positive aspekt af remediet:
Jordforbindelse, grounding.

Knavel
Man er ubeslutsom.
Positive aspekt af remediet:
Balance, beslutsomhed.

Kristtorn
Had, vrede, jalousi, mistænksomhed.
Positive aspekt af remediet:
Storhjertethed, kærlighed.

Lyng
Selvcentreret.
Positive aspekt af remediet:
Indfølingsevne.

Lærk
Mangel på selvtillid.
Positive aspekt af remediet:
”Jeg kan godt”

Oliventræ
Træthed, udmattelse.
Positive aspekt af remediet:
Vitalitet, indre regeneration.

Rød hestekastanie
Overdreven frygt på andres vegne.
Positive aspekt af remediet:
Omsorg uden ængstelse.

Skovfyr
Skyldfølelse, selvbebrejdelse.
Positive aspekt af remediet:
Tilgiver sig selv.

Skovhejre
Kan ikke finde sin vej i livet.+ Kender sin rette vej/opgave.

Soløje
Rædsel , panikangst.
Positive aspekt af remediet:
Ro, selv i nødsituationer.

Sødæble
Følelse af urenhed.
Positive aspekt af remediet:
Accept af egen krop.

Tornblad
Håbløshed, fortvivlelse.
Positive aspekt af remediet:
Håbet vender tilbage.

Tusindgylden
Kan ikke sige nej.
Positive aspekt af remediet:
Selvbestemmelse, viljestyrke.

Valnød
Påvirkelig overfor andres mening, forandringer.
Positive aspekt af remediet:
Bliver i sig selv, beskyttelse.

Vandrøllike
Reserveret, stolt.
Positive aspekt af remediet:
Kommunikationsevne, samhørighedsfølelse.

Vinranke
Dominerende, herskesyg.
Positive aspekt af remediet:
At kunne lede uden dominans.

Ægte kastanie
Overvældende indre smerte.
Positive aspekt af remediet:
At kunne se lyset igen.